Szczegóły

Tytuł artykułu

Histomorphometrical changes in intestine structure and innervation following experimental fumonisins intoxication in male Wistar rats

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2020

Wolumin

vol. 23

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

mycotoxins ; food contamination ; small intestine morphology ; rodents

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

77-88

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2020.03.23

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/pjvs.2020.132751 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2020; vol. 23; No 1; 77-88
×