Szczegóły

Tytuł artykułu

Inline changes in lactate dehydrogenase, milk concentration according to the stage and number of lactation periods, including the status of reproduction and milk yieldin dairy cows

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2020

Wolumin

vol. 23

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

production ; herd navigator ; mastitis ; health

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

153-156

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2020.03.23

Typ

Short communication

Identyfikator

DOI: 10.24425/pjvs.2020.132759 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2020; vol. 23; No 1; 153-156
×