Szczegóły

Tytuł artykułu

Cascade use of post-production waste from the wood industry

Tytuł czasopisma

Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal

Rocznik

2020

Wolumin

vol. 23

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

biomass ; wood industry ; circular economy ; waste

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

87-102

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2020.04.07

Typ

Article
×