Szczegóły

Tytuł artykułu

A new method of potato late blight forecasting in the Czech Republic

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2020

Wolumin

vol. 60

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

comparison using methods ; forecasting models ; late blight ; Phytophthora infestans ; potato

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

134-140

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2020.05.31

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/jppr.2020.133306 ; ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2020; vol. 60; No 2; 134-140
×