Szczegóły

Tytuł artykułu

A mildew infection resistance study of winter barley varieties and their mixtures by the logistic model

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2020

Wolumin

vol. 60

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

cumulative probabilities ; powdery mildew ; variety mixtures

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

207-214

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2020.05.31

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/jppr.2020.133312 ; ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2020; vol. 60; No 2; 207-214
×