Szczegóły

Tytuł artykułu

Visual Testing of Castings Defects after Vibratory Machining

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2020

Wolumin

vol. 20

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Non-destructive testing ; Visual testing ; Vibratory machining ; Surface treatment ; Finished castings

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

72-76

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2020.10.29

Typ

Ahead of print

Identyfikator

DOI: 10.24425/afe.2020.133350 ; ISSN 2299-2944

Źródło

Archives of Foundry Engineering; 2020; vol. 20; No 4; 72-76
×