Szczegóły

Tytuł artykułu

„Dziennik Wileński” (1805–1806) i „Gazeta Literacka Wileńska” (1806) — kartka z historii rozwoju prasy polskiej na Litwie doby porozbiorowo-przedpowstaniowej

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2020

Wolumin

t. 23

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Litwa ; czasopiśmiennictwo polskie ; „Dziennik Wileński” (1805–1806) ; „Gazeta Literacka Wileńska” (1806) ; Gotfryd Ernest Groddeck

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

31-49

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Data

2020.05.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/rhpp.2020.133415 ; ISSN 1509-1074

Źródło

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2020; t. 23; No 1; 31-49
×