Details

Title

Cross-border transfer of ideas and information: The Thornische Nachrichten von Gelehrten Sachen (1762–1766) and the Polish Enlightenment

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2020

Volume

t. 23

Numer

No 2

Authors

Keywords

history of the press in the 18th century ; learned journals ; Enlightenment ; Polish-German cultural relations ; Royal Prussia ; Toruń

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

39-52

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Date

2020.07.09

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/rhpp.2020.133423
×