Details

Title

A Report on the work of the Commission of Press Studies of the Cracow Branch of the Polish Academy of Sciences in 2019

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2020

Volume

t. 23

Issue

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

137-139

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Date

2020.05.15

Type

Sprawozdania / Reports

Identifier

ISSN 1509-1074

Source

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2020; t. 23; No 1; 137-139
×