Szczegóły

Tytuł artykułu

Współczesne kompozycje bylinowe jako element podnoszący walor estetyczny zespołów pałacowo-parkowych (na przykładzie rezydencji należących do rodziny Henckel von Donnersmarcków)

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Rocznik

2017

Wolumin

vol. XLV

Autorzy

Słowa kluczowe

rodzina Henckel von Donnersmarcków ; zespół pałacowo-parkowy ; kompozycje bylinowe

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

261-270

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3450 ; eISSN 2450-0038

Źródło

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie; 2017; vol. XLV; 261-270
×