Szczegóły

Tytuł artykułu

Rola parków miejskich w procesach rewitalizacji – na wybranych przykładach małych miast Małopolski

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Rocznik

2017

Wolumin

vol. XLV

Autorzy

Słowa kluczowe

parki ; rewitalizacja ; zieleń miejska

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

367–374

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Data

2020.06.08

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3450 ; eISSN 2450-0038

Źródło

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie; 2017; vol. XLV; 367–374
×