Szczegóły

Tytuł artykułu

The influence of selenium deficiency on chosen biochemical parameters and histopathological changes in muscles of goat kids

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2020

Wolumin

vol. 23

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

nutritional muscular dystrophy ; selenium deficiency ; LDH isoenzymes ; goat kids

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

267-279

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2020.06.29

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/pjvs.2020.133642 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2020; vol. 23; No 2; 267-279
×