Szczegóły

Tytuł artykułu

Method agreement between three different chambers for comparative bull semen computer assisted sperm motility analysis

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2020

Wolumin

vol. 23

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

analysis chamber ; bull semen ; computer assisted sperm analysis ; motility

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

325-331

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2020.09.28

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/pjvs.2020.133649 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2020; vol. 23; No 3; 325-331
×