Szczegóły

Tytuł artykułu

Sprawozdanie z działalności Komisji do spraw Etyki w Nauce w 2019 roku

Tytuł czasopisma

Nauka

Rocznik

2020

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

Commission for Ethics in Science ; scientific integrity ; scientific misconduct ; plagiarism ; conflict of interest ; code of conduct of research integrity ; professor emeritus

Wydział PAN

Popularnonaukowe

Zakres

181-186

Wydawca

Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN

Data

2020.08.17

Typ

Sprawozdania / Reports

Identyfikator

DOI: 10.24425/nauka.2020.133745 ; ISSN 1231-8515
×