Details

Title

Archaeology of concern, or Old Polish almanacs in action (A Review of Ada Arendt, Archeologia zatroskania. Staropolskie kalendarze w działaniu [Archaeology of Concern: Old Polish Almanacs in Action], Warszawa 2019)

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2020

Issue

No 2 (359)

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

213-218

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Date

2020.11.24

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

DOI: 10.24425/rl.2020.133848

Source

Ruch Literacki; 2020; No 2 (359); 213-218
×