Szczegóły

Tytuł artykułu

A fault monitoring method for wind power generation system based on sliding mode observer

Tytuł czasopisma

Archives of Electrical Engineering

Rocznik

2020

Wolumin

vol. 69

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

double-fed induction generator (DFIG) ; sliding model observer (SMO) ; stator voltage-oriented

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

625-643

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

2020.09.15

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/aee.2020.133922 ; ISSN: 1427-4221 ; eISSN: 2300-2506

Źródło

Archives of Electrical Engineering; 2020; vol. 69; No 3; 625-643
×