Szczegóły

Tytuł artykułu

O podstawach moralności w filozofii Sophie de Grouchy

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2020

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

S. de Grouchy ; sympatia ; wyobraźnia ; uniwersalne podstawy moralności ; przyjemność ; przykrość ; A. Smith

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

119-132

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Data

2020.11.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/pfns.2020.133979 ; ISSN 1230-1493

Źródło

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria; 2020; No 3; 119-132
×