Details

Title

Polish Popular Science Magazines from 1758 to 1939 as a Topic and a Source in Research on the History of Popularization of Science . = Polskie czasopisma popularnonaukowe w latach 1758–1939 jako obiekt badań i źródło w badaniach nad dziejami popularyzacji nauki

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2020

Volume

t. 23

Numer

No 3

Authors

Keywords

Polish popular science magazines in the 18th–20th century ; popularization of science ; popular press as a historical source

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

5-18

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Date

2020.11.05

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/rhpp.2020.134428
×