Details

Title

Resources of the Polonia Digital Library: The press of the Polish diaspora in Russia

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2020

Volume

t. 23

Numer

No 3

Authors

Keywords

Polish press in Russia in the 20th–21st century ; Polish diaspora (Polonia) in Russia

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

141-160

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Date

2020.11.05

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/rhpp.2020.134435
×