Szczegóły

Tytuł artykułu

Edukacja zdrowotna w prasie zdrojowej [na marginesie książki Renaty Bednarz-Grzybek, "Wychowanie zdrowotne w polsko-języcznych czasopismach uzdrowiskowych (1844–1914)"]

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2020

Wolumin

t. 23

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

175-181

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Data

2020.11.05

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

DOI: 10.24425/rhpp.2020.134437 ; ISSN 1509-1074

Źródło

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2020; t. 23; No 3; 175-181
×