Details

Title

Health education in magazines for spa guests. A Review of Renata Bednarz-Grzybek, Wychowanie zdrowotne w polskojęzycznych czasopismach uzdrowiskowych (1844–1914) [Health Education in Polish Langauge Magazines for Spa Guests, 1844–1914]

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2020

Volume

t. 23

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

175-181

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Date

2020.11.05

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

DOI: 10.24425/rhpp.2020.134437

Source

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2020; t. 23; No 3; 175-181
×