Szczegóły

Tytuł artykułu

K. Gajlewicz-Korab, Prasa francuska drukowana. Narodziny, rozwój, era cyfrowa, Oficyna Wydawnicza ASPRA JR, Warszawa 2019, ss. 382

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2020

Wolumin

t. 23

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

183-188

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Data

2020.11.05

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

DOI: 10.24425/rhpp.2020.134438 ; ISSN 1509-1074

Źródło

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2020; t. 23; No 3; 183-188
×