Szczegóły

Tytuł artykułu

Książki nadesłane — Livres reçus

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2013

Numer

No LXII

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0080-3588

Źródło

Rocznik Slawistyczny; 2013; No LXII
×