Szczegóły

Tytuł artykułu

Intercultural Neighbourly Encounters in Warsaw from the Perspective of Goffman’s Sociology of Interaction

Tytuł czasopisma

Central and Eastern European Migration Review

Rocznik

2015

Wolumin

Vol. 4

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

interaction ; intercultural contact ; neighbourly contact ; Goffman ; Warsaw

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

43-60

Wydawca

Polska Akademia Nauk, Ośrodek Badań nad Migracjami UW

Data

2015

Typ

Article

Identyfikator

ISSN 2300-1682

Źródło

Central and Eastern European Migration Review; 2015; Vol. 4; No 2; 43-60
×