Szczegóły

Tytuł artykułu

The Role of Family Policy Regimes in Work–Family Adaptations: Polish Parents in Norway and Poland

Tytuł czasopisma

Central and Eastern European Migration Review

Rocznik

2017

Wolumin

vol. 6

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

dual-earner/dual-carer model ; family practices ; work–family adaptations ; gender equality ; family policy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

31-50

Wydawca

Polska Akademia Nauk, Ośrodek Badań nad Migracjami UW

Data

2017

Typ

Article

Identyfikator

ISSN 2300-1682

Źródło

Central and Eastern European Migration Review; 2017; vol. 6; No 2; 31-50
×