Szczegóły

Tytuł artykułu

Changes in acid-base balance in neonatal goats before and two hours after colostrum intake

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2020

Wolumin

vol. 23

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

acid-base balance parameters ; blood ; kids ; goats ; colostrum

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

399-403

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2020.09.28

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/pjvs.2020.134684 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2020; vol. 23; No 3; 399-403
×