Szczegóły

Tytuł artykułu

Expression of IFN-λ1 from Congjiang pigs and its effect on anti-PRRSV proliferation

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2020

Wolumin

vol. 23

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

porcine ifn-λ1 ; porcine type III interferon ; eukaryotic expression ; anti-proliferation

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

423-430

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2020.09.28

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/pjvs.2020.134687 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2020; vol. 23; No 3; 423-430
×