Szczegóły

Tytuł artykułu

Estrogen deprivation induces lipid profile impairment but not cardiac dysfunction in ovariohysterectomized dogs

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2020

Wolumin

vol. 23

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

dog ; estragon ; ovariohysterectomy ; cardiac function ; lipid profiles

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

521-528

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2020.12.28

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/pjvs.2020.134701 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2020; vol. 23; No 4; 521-528
×