Szczegóły

Tytuł artykułu

The effectiveness of fibrolytic enzymes and active yeast on improving reticulorumen pH in dairy cows

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2020

Wolumin

vol. 23

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

exogenous fibrolytic enzymes ; active yeast ; reticulorumen pH ; dairy cow

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

545-552

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2020.12.28

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/pjvs.2020.134704 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2020; vol. 23; No 4; 545-552
×