Details

Title

East Slavonic Subdialect Vocabulary as the Basis of Podlasie Surnames

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2020

Volume

vol. LXIX

Issue

No 3

Authors

Keywords

Podlasie ; subdialect vocabulary ; surname ; motivation ; East Slavonic genesis

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

607-615

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Date

2020.12.30

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/slo.2020.134739

Source

Slavia Orientalis; 2020; vol. LXIX; No 3; 607-615

Editorial Board


SCIENTIFIC COUNCIL• Anna Woźniak – chairperson, (Polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski)

• Fłorij Bacewicz (Ukraina, Львівський національний університет ім. Івана Франка)

• Iryna Bahdanowicz (Białoruś, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Минск)

• Feliks Czyżewski (emeritus) (Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

• Maria Plioukhanova (Włochy, Università degli Studi di Perugia)

• Swietłana Titarenko (Rosja, Санкт-Петербургский государственный университет)


Abstracting & Indexing

Abstracting & Indexing- Arianta - Biblioteka Nauki

- CEJSH

- EBSCO (relevant databases)

- EBSCO Discovery Service

- ERIH Plus

- Google Scholar

- Scopus

- Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb

- WorldCat (OCLC)

×