Details

Title

Jacek Fisiak (1936–2019)

Journal title

Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej

Yearbook

2019

Volume

tom 36

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

217-220

Date

2020.09.21

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0551-3790

Source

Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej; 2019; tom 36; 217-220
×