Szczegóły

Tytuł artykułu

Introduction: Citizenship in Post-Communist Eastern Europe

Tytuł czasopisma

Central and Eastern European Migration Review

Rocznik

2017

Wolumin

vol. 6

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

5-13

Wydawca

Polska Akademia Nauk, Ośrodek Badań nad Migracjami UW

Data

2017

Typ

Introduction

Identyfikator

ISSN 2300-1682

Źródło

Central and Eastern European Migration Review; 2017; vol. 6; No 1; 5-13
×