Details

Title

Restraining the ‘gaze of evil’ in the case of Thomas Mann’s 'Doctor Faustus' and Jonathan Littell’s 'The Kindly Ones'

Journal title

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Yearbook

2020

Numer

No 4

Affiliation

Garlej, Beata : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Literaturoznawstwa, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Authors

Keywords

correspondence of arts ; gaze ; literary axiology ; J. Littell ; T. Mann ; moral values ; music in literature ; rhythm ; the value of evil

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

423-435

Publisher

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Date

2021.02.25

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/pfns.2020.135082
×