Details

Title

Ancient Middle East in two Warsaw journals: Biblioteka Warszawska (1841–1914) and Ateneum (1876–1901)

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2020

Volume

t. 23

Numer

No 4

Authors

Keywords

Polish press of the 19th and early 20th century ; scholarly journals published in Warsaw ; history of ancient Middle East

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

5-26

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Date

2020.12.22

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/rhpp.2020.135096
×