Details

Title

Editoral and thematic profiles of ephemeral school magazines published in Poland’s eastern voivodships in the interwar period

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2020

Volume

t. 23

Numer

No 4

Authors

Keywords

polish magazine publishing in the interwar period of the 20th century ; ephemeral school magazines ; Poland’s eastern voivodships

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

47-73

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Date

2020.12.22

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/rhpp.2020.135098
×