Details

Title

Opening institutional datasets and the rise of a new type of journalism

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2020

Volume

t. 23

Numer

No 4

Authors

Keywords

data journalism ; factual journalism ; open data ; open access ; open content ; accountability

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

93-109

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Date

2020.12.22

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/rhpp.2020.135100
×