Szczegóły

Tytuł artykułu

„Jak oni się wynoszą… Jak oni się wynoszą…” (Tadeusz Budrewicz, Pogrzeby pisarzy polskich w XIX wieku, Kraków 2019)

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2020

Numer

No 3 (360)

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

331-335

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2020.12.15

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

DOI: 10.24425/rl.2020.135111 ; ISSN 0035-9602

Źródło

Ruch Literacki; 2020; No 3 (360); 331-335
×