Details

Title

Barbara Muszyńska, Katarzyna Papaja, "Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe. Content and Language Integrated Learning (CLIL). Wprowadzenie", Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, Str. 210

Journal title

Kwartalnik Neofilologiczny

Yearbook

2020

Issue

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

591-593

Publisher

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Date

2021.01.29

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

DOI: 10.24425/kn.2020.135204 ; ISSN 0023-5911

Source

Kwartalnik Neofilologiczny; 2020; No 4; 591-593
×