Szczegóły

Tytuł artykułu

Chemical protection of winter triticale against diseases and pests and economic effectiveness of respective treatments

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2007

Wolumin

vol. 47

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

triticale ; diseases ; pests ; chemical control ; costs ; economic index

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

1-10

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

12.12.2006

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2007; vol. 47; No 1; 1-10
×