Szczegóły

Tytuł artykułu

Differential antagonism of Trichoderma sp. against Macrophomina phaseolina

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2007

Wolumin

vol. 47

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

cotton ; Macrophomina ; Trichoderma ; seed coating

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

91-102

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

09.03.2007

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X
×