Szczegóły

Tytuł artykułu

Evaluation of locally available tomato varieties and introductions for resistance to bacterial speck and bacterial spot diseases in Tanzania

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2007

Wolumin

vol. 47

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

bacterial speck ; bacterial spot ; tomato yarieties ; eyaluation ; resistance

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

103-111

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

26.01.2007

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1427-4345 ; eISSN 1899-007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2007; vol. 47; No 2; 103-111
×