Szczegóły

Tytuł artykułu

The influence of pathogenic fungi and weather conditions on winter wheat yield

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2007

Wolumin

vol. 47

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

winter wheat ; weather conditions ; fungal diseases ; grain yield

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

147-160

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

05.06.2007

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2007; vol. 47; No 2; 147-160
×