Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of environmental conditions on the development of disease symptoms caused by Puccinia recondita on winter wheat seedlings

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2007

Wolumin

vol. 47

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Puccinia recondita ; winter wheat ; leaf wetness ; temperature

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

161-166

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

06.06.2007

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2007; vol. 47; No 2; 161-166
×