Szczegóły

Tytuł artykułu

Influence of some compounds on germination and development of Puccinia pelargonii-zonalis and pelargonium growth

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2007

Wolumin

vol. 47

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Puccinia pelargonii-zonalis ; rust ; pelargonium ; control ; fungicides ; biofungicides ; sporegermination

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

187-195

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

08.06.2007

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2007; vol. 47; No 2; 187-195
×