Szczegóły

Tytuł artykułu

Mycoherbicidal potential of Alternaria alternata ITCC4896 for the control of Parthenium hysterophorus

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2007

Wolumin

vol. 47

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Alternaria alternata ; fungi ; mycoherbicide ; Parthenium hysterophorus ; pathogenicity ; bioweedicide

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

213-218

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

13.06.2007

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2007; vol. 47; No 2; 213-218
×