Szczegóły

Tytuł artykułu

Efficacy of some fungicides in the management of cercospora leaf spot of groundnut in the Sudan savanna of Nigeria

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2007

Wolumin

vol. 47

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

groundnut ; fungicides ; cercospora leaf spot ; control ; sudan savanna ; Nigeria

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

243-253

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

09.07.2007

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2007; vol. 47; No 3; 243-253
×