Szczegóły

Tytuł artykułu

Antifungal effect of powdered spices and their extracts on growth and activity of some fungi in relation to damping-off disease control

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2007

Wolumin

vol. 47

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

spice plants ; plant extracts ; fungi ; control ; disease

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

267-278

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

16.08.2007

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2007; vol. 47; No 3; 267-278
×