Szczegóły

Tytuł artykułu

Molecular detection and comparison of Gaeumannomyces graminis var. tritici isolates originating from wheat and rye

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2007

Wolumin

vol. 47

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

Gaeumannomyces graminis ; molecular analysis ; RAPD ; take-all ; variety-specific PCR

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

299-308

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

21.08.2007

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2007; vol. 47; No 3; 299-308
×