Szczegóły

Tytuł artykułu

Cost-benefit of fungicidal control of cercospora leaf spot of groundnut in the Sudan savanna of Nigeria

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2007

Wolumin

vol. 47

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

groundnut ; cercospora leaf spot ; fungicides ; control ; cost-benefit analysis

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

329-338

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

14.09.2007

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2007; vol. 47; No 3; 329-338
×