Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of Trichoderma isolates, delivery systems and host genotype on biological control of cotton seedlings disease

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2007

Wolumin

vol. 47

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

seed coating ; seedling emergence ; Trichoderma ; cotton ; growth parameters

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

339-356

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

17.09.2007

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2007; vol. 47; No 3; 339-356
×